Hotele, centra konferencyjne, hale sportowe, muzea, szpitale, szkoły – we wszystkich tych obiektach powinny się znaleźć korytarze ewakuacyjne, rzecz to oczywista, gdyż jak świat-światem człowiek przygotowywał dla siebie i bliskich drogi ucieczki przed zbliżającym się zagrożeniem. Już w greckich mitach Tezeusz znaczył drogę powrotną, by móc wydostać się z podziemnego Labiryntu. Ale żeby daleko nie szukać – od wyżyn Szkocji po wybrzeże Morza Śródziemnego ciągnie się sieć tajemniczych tuneli zwanych Erdstall, które prawdopodobnie miały służyć jako drogi ucieczki w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa, jednakże nieznani są ich twórcy i to, kiedy powstały. Nie wiadomo również, jaki zagadkowi budowniczowie zamierzali rozwiązać problem ze światłem, ale być może przyczyna tkwi w tym, że naukowcy jeszcze się nie zabrali za rzetelne badanie oświetlenia awaryjnego w tych sekretnych korytarzach. A przecież wiadomo, człowiek nie kot czy inna sowa, o nietoperzu nie mówiąc, więc w ciemnościach raczej słabo się orientuje, a co dopiero w zamkniętej przestrzeni. Stąd tak ważna jest instalacja oświetlenia awaryjnego we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy czy w sklepach. Zapraszamy do zapoznania się ofertą oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, dostępną w naszym sklepie Abanet.pl. Przystępne ceny, trwałe, wytrzymałe i bezpieczne oprawy świetlne do każdego rodzaju wnętrz oraz lampy z przeznaczeniem na zewnątrz obiektów. Dodatkowo pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nasze strony „Lampy wewnętrzne” i „Lampy zewnętrzne LED”.

Co to jest oświetlenie awaryjne? Oświetlenie awaryjne wymagania i zasady zasilania

Oświetleniem awaryjnym określa się ogólnie kilka różnych rodzajów światła, które z założenia mają się włączyć, kiedy występuje przerwa w dostawie prądu i gasną wszystkie inne lampy, rozjaśniające daną przestrzeń. Podstawą jest więc, że muszą być podłączone do zasilania z innego źródła aniżeli oświetlenie główne. Światło awaryjne pozwala na kontynuację prac, które z różnych przyczyn nie mogą zostać natychmiast przerwane (np. operację lub inny zabieg w szpitalu) oraz pozwolić na bezpieczną ewakuację budynku. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w obiektach, w których przebywa dużo osób, a nagły brak zasilania często skutkuje groźną w skutkach paniką. Warto zaznaczyć, że zasady zastosowania tego oświetlenia regulują odpowiednie przepisy polskie i europejskie normy:

- oświetlenie awaryjne przepisy - oświetlenie awaryjne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, będące aktem wykonawczym ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane”;

- oświetlenie awaryjne norma PN-EN 1838: 2013 „Zastosowania oświetlenia” oraz PN-EN 50172: 2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia” i PN-EN 60598-2-22: 2015 „Oprawy oświetleniowe”.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Zasadniczo awaryjne oświetlenie dzieli się na dwa typy: zapasowe oraz ewakuacyjne. Pierwsze ma na celu rozjaśnienie chronionej strefy, aby pracownicy mogli kontynuować i dokończyć rozpoczęte wcześniej czynności; celem drugiego jest umożliwienie wszystkim osobom bezpiecznego opuszczenia miejsca, w którym się znajdują. W przypadku oświetlenia ewakuacyjnego można wyróżnić kilka jego rodzajów:

- oświetlenie drogi ewakuacyjnej, czyli wszelkich korytarzy, schodów, którymi można się przemieszczać, ale także tych miejsc, gdzie zlokalizowany jest np. sprzęt ochrony przeciwpożarowej lub pierwszej pomocy;

- oświetlenie strefy otwartej, czyli dużych powierzchni, na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia paniki, ale służące też do oznaczenia najbliższych miejsc prowadzących do korytarzy ewakuacyjnych;

- oświetlenie stref wysokiego ryzyka, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które zanim opuszczą dane miejsce, muszą je zabezpieczyć lub zakończyć niezbędne działania przy jakimś groźnym procesie. Czas działania oświetlenia awaryjnego powinien wynosić minimum 1 godzinę dla ewakuacyjnego i 2 godziny dla zapasowego (w szczególnych przypadkach – 3h), natomiast wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego różni się w zależności przeznaczenia:

- na korytarzu o szerokości 2 metrów natężenie światła w centralnym pasie o szerokości jednego metra mierzone na poziomie podłogi powinno wynosić minimum 1 lx;

- w strefach otwartych (powierzchnia ponad 60 m2) średnie minimalne oświetlenie na poziomie podłogi musi wynieść min. 0.5 lx, a stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia nie powinien być większy niż 40:1;

- w strefach wysokiego ryzyka natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 15 lx i nie mniejsze niż 10 proc. wymaganego natężenia określonego dla danego miejsca pracy.

Oświetlenie awaryjne kiedy wymagane

Oświetlenie awaryjne, kiedy jest wymagane? Jak mówią przepisy - „we wszystkich budynkach, w których brak elektryczności może być niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, zagraża środowisku lub może powodować duże straty materialne”. Do takich obiektów zalicza się m.in. sale widowiskowe, konferencyjne, muzealne, kina, teatry, hotele oraz w garaże o powierzchni powyżej tysiąca metrów kwadratowych, jeśli korzystają tylko ze sztucznego światła. Niezbędne jest także oświetlenie awaryjne w biurach oraz lokalach rozrywkowych, które są przystosowane dla więcej niż 20 osób (polecamy strony Abanet.pl „Lampy do hoteli”,  „Lampy biurowe” i „Lampy do restauracji”).

Oświetlenie awaryjne gdzie jest wymagane

Oprawy ewakuacyjne powinny się znaleźć w pobliżu każdego wyjścia ewakuacyjnego i drzwi wyjściowych (w tym do tych, które prowadzą na zewnątrz), w okolicy sprzętu przeciwpożarowego, punkcie pierwszej pomocy, apteczce, alarmów oraz elementów infrastruktury bezpieczeństwa, przy każdym skrzyżowaniu korytarzy i zmianie kierunku przejścia, przy wyjściu na schody, na każdym stopniu, a także na nawet niewielkiej zmianie poziomu, w strefach niebezpiecznych i tych, które powinny być dostępne pomimo braku oświetlenia podstawowego, tj. przy kabinach wind, schodach ruchomych, szatniach i toaletach. Oświetlenie awaryjne wymogi, to również określona wysokości, na jakiej powinno się znaleźć – minimum 2 metry nad podłogą i 20 stopni nad płaszczyzną wzroku. Dziś do oświetlenia awaryjnego najczęściej używa się opraw ze źródłami światła LED, których ogromny wybór znajdą Państwo w naszym sklepie. Polecamy ponadto inne produkty oświetleniowe dostępne w Abanet.pl, między innymi fantastyczne „Lampy wiszące”. Zapraszamy do nas, życząc udanych zakupów.

Zobacz także: